Wat is BRT?

Wat is BRT?

Wat is Bioregulatietherapie?

Bioregulatietherapie (BRT) is een niet-invasieve, holistische benadering van gezondheid, die het lichaam op celniveau beïnvloedt om zo het lichamelijk herstel te bevorderen en de natuurlijke balans te herstellen.

Waarom is BRT belangrijk?

Regelmatig onderhoud van onze cellen is van cruciaal belang voor het behoud van onze gezondheid, het vertragen van het verouderingsproces, en de bestrijding van ziektesymptonen en de gevolgen van celdegeneratie.

Elk orgaan in het lichaam heeft zijn eigen bio-elektromagnetische veld met een karakteristieke frequentie. Alle 70 triljoen cellen in het lichaam communiceren via deze elektromagnetische frequenties met een snelheid van 500 triljoen chemische reacties per seconde.
Om onze cellen in evenwicht en ons lichaam gezond te houden moeten alle organen, weefsels en subsystemen op een acurate manier al deze interacties verwerken. Als deze kritische communicatielijnen verstoord worden kunnen de cellen, weefsels en organen aangetast worden met ziektesymptomen als gevolg.

Bovendien kunnen ook externe elementen schadelijke elektromagnetische frequenties verspreiden zoals hoogspanningskabels, microgolfovens, computers, mobiele telefoons en andere elektronische toestellen. Deze “electrosmog” verstoort ook de interne communicatie tussen de cellen in het lichaam.

Hoe werkt BRT?

Tijdens BRT-sessies worden pulserende elektromagnetische velden (Pulsed Electromagnetic Field of PEMF) met lage intensiteit aangeboden, om zo op een veilige manier cellen te stimuleren. Die PEMF creëren zachte veranderingen in het elektromagnetische veld, die het zelfregulerend vermogen en het genezingsproces van het lichaam versterken. Het zijn de lichaamseigen, natuurlijke, zelfregulerende signalen, die de problemen of dysfuncties van de cellen, weefsels of organen aanpakken.

PEMF’s bieden de cellen gerichte elektromagnetische signalen aan, via zeer specifieke communicatiekanalen. Wanneer deze signalen door de cellen heen gaan, en ermee communiceren, stimuleren ze het lichaam om communicatiestoornissen in deze specifieke kanalen te herstellen. Zodra de communicatiekanalen hersteld zijn kan het lichaam efficiënter de elektrische en chemische uitwisselingen in deze kanalen, reguleren en verwerken. Door het lichaamseigen zelfregulerende proces te induceren, zet BRT het lichaam ertoe aan om onevenwichtigheden aan te pakken en de effecten van de hedendaagse elektromagnetische vervuiling te compenseren, om zo een natuurlijke staat van gezondheid en welzijn te herstellen.

Dank zij de LENYO BRT-apparaten, die gebaseerd zijn op geavanceerde PEMF-technologie met een hoge precisie, is een regelmatige, veilige cellulaire fijnregeling gemakkelijk te realiseren.